Aanbod

Werkwijze en kosten

Created with Sketch.

Werkwijze

We starten met een intake waarin we kennismaken en jouw begeleidings-of ontwikkelvraag bespreken.
Vervolgens ga je tussen de sessies door in je eigen leefwereld oefenen met de gevoelde inzichten en kansen. 
Het aantal sessies varieert per client maar het streven is om ergens tussen de 3 tot 10 sessies (voor de betreffende vraag ) af te ronden. 
We blikken regelmatig even terug en staan stil bij het hier en nu.

Naast het gesprek wordt bij haptonomische begeleidingook gebruik gemaakt van (lichaamsgerichte) oefeningen in de ruimte danwel de aanraking. Hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf en koppelen we het samen aan je hulpvraag en het dagelijks leven.

Kosten

Haptonomie/Coaching
per sessie (ca 1 uur )
Particulieren: 105 euro
Bedrijven: volgens offerte

Als je aanvullend verzekerd bent kun je in aanmerking komen voor vergoeding. Ik ben geregistreerd GZ-haptotherapeut, opgenomen in het kwaliteitsregister (zie beroepsvereniging VVH en onderstaand kwaliteitswaarborg). Zo leveren (bijna) alle zorgverzekeraars een gedeeltelijke vergoeding voor mijn sessies.
Informeer ernaar bij je zorgverzekeraar of klik op volledig overzicht of per verzekeraar.


Het komt ook voor dat werkgevers de begeleiding betalen. In dat geval worden daar specifieke afspraken voor gemaakt.
Ook kan coaching fiscaal aftrekbaar zijn voor ondernemers.

Sessie Relatiebegeleiding: 160 euro per sessie (1,5 uur)


Annulering:
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op de geplande afspraak, dan graag afmelding minimaal 24 uur van te voren. Lukt dit niet, dan breng ik de helft  van de voor jou gereserveerde tijd in rekening.

Wanneer kies je voor haptonomie

Created with Sketch.

Bij haptonomische begeleiding ligt de nadruk op het (opnieuw) in contact komen met je eigen gevoel. Werken aan balans tussen denken en voelen. Om zowel letterlijk als figuurlijk lekker in je vel te komen of blijven.


Als beelddenker zie ik graag het lichaam als een huis : Je moet wel thuis zijn en je veilig voelen in je huis (lees lichaam/lijf) als je iemand wilt ontvangen. Ben je bewust van wat je lichaam je vertelt, je emoties en gevoelens en kun je daar naar handelen of woon je vooral veel in je hoofd (oftewel op zolder in je huis) en mis je daardoor soms de aansluiting en verbinding met jezelf en/of de ander ? 

Voel je dat je kan kiezen tussen de deur open zetten of juist sluiten of gebeurt dit zonder dat je daar invloed op lijkt te hebben? Komen anderen ongevraagd binnen en laat je dus vaak over je grenzen gaan, of zou je juist graag de deur wat vaker willen openen omdat je naar meer verbinding met anderen verlangt?  

Of wil je graag je huis eens laten inspecteren om het waar nodig te verbeteren of te verstevigen zodat je daar nog een poos fijn in kan wonen? Oftewel gaat het best goed met je maar heb je een ontwikkelvraag en wil je op een bepaald vlak meer groeien ?
Dit zijn voorbeelden waarbij Haptohuis kan helpen.

Wil je er meer over weten klik dan door naar de site van de VVH (beroepsvereniging van GZ-haptotherapeuten)Haptonomie

Created with Sketch.

Haptonomie is de wetenschap van het voelen. We voelen de hele dag, net als dat we denken. Maar ben je ook bewust hiervan? Haptonomie gaat over hoe jij omgaat met jezelf, met de ander én de relatie tussen jou en die ander.

Binnen een haptonomisch traject zal de nadruk liggen op zowel bewustwording van je gedachten, je gevoelens en jouw manier van doen als ook op het ervaren en ontdekken van andere mogelijkheden en kansen.

Dit doen we door middel van praten, oefeningen en aanraken. We gaan samen op zoek naar je helpende en minder helpende patronen in je leven, op welke manier je leert en wat jou uniek maakt. We exploreren samen waar je in te leren hebt zonder iets af te moeten leren.

Haptonomie spreekt je aan op jouw kwaliteiten en mogelijkheden. Je grootste kwaliteit is meestal makkelijk te vinden: daar hoort de valkuil bij waar je het meest in valt. Door uit te zoeken welke kwaliteiten je nog meer hebt, word je minder verkrampt en anticipeer je beter op je omgeving en ervaar je minder last van valkuilen. Binnen de veilige omgeving van de begeleiding word je uitgenodigd om je grenzen te verkennen en nieuwe dingen en meer keuzes te ervaren.


Wil je er meer over weten klik dan door naar de site van de VVH (beroepsvereniging van GZ-haptotherapeuten)

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.

Klachtenprocedure

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor je dan is het altijd mogelijk een gesprek met mij aan te vragen. Ik luister serieus naar je verhaal.
Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat je verder helpt. In geval dat dit ook niet de uitkomst brengt die je had verwacht kun je overwegen een klacht in te dienen bij de vereniging. 


Privacy verklaring

Om te weten wat de regels zijn hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan, zie de pagina Privacy verklaring.

Marlies Smeulders lidmaatschapsnummer VVH: 813 A

AGB-praktijkcode: 90093108
AGB-zorgverlenerscode: 90116796
Haptohuis KvK: 72280557